Din istoria festivalului

În primăvara anului 2006 la Vadul lui Vodă a fost constituită Asociaţia "Artcord" (Inimă de artă - din latină) care avea ca scop organizarea unor evenimente culturale în zonă. 

Amintindu-ne de anii 1991-1992, când era imposibil de a veni pe malurile frumoase ale bătrânului Nistru, din zona de agrement de aici, pentru a te odihni, cum era pe timpuri, din cauza conflictului armat cu partea transnistreana, apăruse ideia de a organiza un festival cu o semnificaţie opusă celor evenimente regretabile - un festival ce ne-ar aduce iarăşi împreună, unul care ar promova pacea şi intertoleranţa omenească.


Având un exemplu istoric, precum a fost renumitul festival de lângă localitatea Woodstock din SUA, care are déjà statut de legendă, am decis să urmăm această pistă şi să facem şi noi, aici , în Moldova ceva similar.

Mai mult ca atât: Ne-a părut reuşită ideia de a face chiar o paralelă directă prin contopirea denumirilor celor două localităţi – Vadul lui Vodă şi Woodstock, ce a şi format denumirea actuală a festivalului nostru – Vadul lui Woodstock.

S-a mers cu proiectul evenimentului, la care să fie invitaţi neapărat artişti şi spectatori de pe ambele maluri ale nistrului, la diferite organizaţii, ca până la urmă să gasim un suport la Misiunea OSCE în Moldova, Ambasada SUA, Ambasada Germaniei, Primăria or. Chişinău şi, evident, la Primăria or. Vadul lui Vodă.


Am fost susţinuţi de mai multe întreprinderi şi persoane private. În special de SRL “Cazacu & CO”, „Samotlor Gaz”, „JLC”, SRL „Zâmbet” etc.

Un şir de media din ţară ne-au oferit un suport informaţional.

La festival se organizează nişte „târguri ale ONG-urilor” din ţară care profită de această oportunitate şi vin să-şi promoveze activitatea sa.

Aici un mare efort a fost depus de cei de la „CreDO” - Centrul de resurse pentru Drepturile Omului, „Amnesty International Moldova”, „SalvaEco”, „Etos”, dar şi multor alte organizaţii nonguvernamentale.


Asociaţia „Ins Production” a depus un efort considerabil pentru organizarea primii ediţii.

La 11 august festivalul a demarat în poiana din preajma restaurantului „Hanul lui Cazacu” de pe plaja din Vadul lui Vodă.

An după an, festivalul ia amploare şi acum am ajuns la ce-a de a V-a sa ediţie.

El deja a devenit un brand în viaţa artistică şi civică în Republica Moldova.